Opis produktu:

Urządzenie zabezpiecza sprzęt radiotelefoniczny przed uszkodzeniami wywołanymi przepięciami w sieci energetycznej np. spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi. Urządzenie posiada pięć gniazd sieciowych o podwyższonej sprawności, z uziemieniem. Bezpieczniki topikowe zabezpieczają dwa tory prądowe przed zwarciem i przeciążeniem, wyłącznik sieciowy z sygnalizacją świetlną umożliwia załączyć zasilanie dla wszystkich podłączonych odbiorników. Urządzenie wyposażone jest w podświetlany wyłącznik, informujący o obecności napięcia w gniazdach sieciowych. Zabezpieczenie poprzez bezpieczniki na obu torach prądowych. 

PARAMETRY TECHNICZNE:
1. Prąd znamionowy obciążenia.....10A.
2. Prąd upływu.....................................<0,5 mA.
3. Prąd wyładowczy............................2kA (max 6,5kA -8/20us).
4. Czas odpowiedzi układu
przeciwprzepięciowego....................<25 ns.
5. Wymiary.............................................365x65x52.
6. Masa....................................................0,51 kg